Korte kurser2018-11-27T16:56:24+00:00

Korte kurser på Nordfyns Højskole

Nytår på nordfyn

Nytår på Nordfyn

27/12 2018 – 02/01 2019

Patchworkkurser

Patchworkkurser

2019

Patchworkkurser

Miniaturekursus uge 31

2019

Kommer i november

Roser på Nordfyn

Roser på Nordfyn

29/07 – 04/08 2019

Damark i Verden - Verden i Danmark

Danmark i verden – verden i Danmark

10/03 – 16/03 2019