Vejledning og coaching

Trivselslærer

Som elev på Nordfyns Højskole har du en trivselslærer. Trivselslæreren har ” et særligt øje” på dig– her kan trivsel og eventuelle problemer ved højskoleopholdet drøftes.

Arbejdet med elevernes trivsel er normalt en del af undervisningen på linjen, men kan også foregå i mindre grupper eller individuelt.

Coaching

Skolen har en coach, hvor eleven efter en individuel vurdering kan få samtaler, der sætter mål op for forløbet og giver et fremtidigt perspektiv på uddannelse, personlig udvikling og livsmuligheder.

Kost- og motionsplan

Hvis livsstilsændringer er dit hovedmål, så får du en personlig kostplan, der matcher dine forudsætninger og mål.

Du vil modtage individuel kostvejledning fra skolens diætist.

I forhold til motion bliver eleven tilbudt motion, der matcher elevens form og fysik.

Studie- og erhvervsvejledning

Inden du forlader højskolen vil du blive tilbudt studievejledning, så der – så vidt muligt – er en plan for din fremtidige uddannelse og arbejde, når du slutter dit ophold.

Mentor

Hvis du er mellem 18 – 25 år, ikke har fuldført en formel ungdomsuddannelse og ikke er på offentlig forsørgelse, så kan du sammen med din UU-vejleder søge om at blive mentor-elev. Din egenbetaling kan nedsættes og du vil få en fast mentor, der har en mentoruddannelse. I aftaler at mødes hver uge, hvor I blandt andet drøfter: din uddannelsesplan, din trivsel og hvordan du kommer videre med dit liv efter højskolen.