Nordfyns Højskoles værdigrundlag

Med inspiration i den Grundtvigske højskoletradition samt den amerikanske psykolog Howard Gardners teori om ” Mangeartede Intelligenser” vil vi gennem samtale, undervisning og samvær søge at blive klogere på livets mysterium. De ”mangeartede intelligensers” menneskeopfattelse og undervisningspraksis værdsætter alle menneskers udviklingspotentiale og mulighed for læring på basis af den enkelte elevs positive ressourcer. Eleven skal opleve at livet er stort og mangfoldigt, så at deltagelse, ansvarlighed og engagement i livet og samfundet kommer til at kendetegne opholdet.

Klog på mange måder

At leve på folkehøjskolen kræver engagement, ansvarlighed og udvikling af sociale kompetencer, hvor folke-højskolens daglige måltider og morgensamlinger er vigtige dele af det fælles liv.

Skolen har et humanistisk menneskesyn, hvor alle mennesker uanset etnisk baggrund, religion og social baggrund er ligeværdige.

For at fremme den enkeltes selvværd og personlige udviklingspotentialer vil vi specielt prioritere udviklingen af de mange intelligenser, mellemfolkelig forståelse og fokusere på mennesker, der bedst lærer i et helheds perspektiv. Vort motto er: ”Klog på mange måder”.

Kroppen er vigtig i forhold til holdning, følelser og selvtillid. Derfor hylder vi mottoet ” En sund sjæl i et sundt legeme”.

Vi vil kombinere individualitet, fællesskab og faglighed så hver enkelt elevs menneskelige kvaliteter respekteres og vokser samtidigt med at de træner fællesskabsformer, hvor uddannelse og dannelse er hinandens forudsætning.

Vi vil arbejde for at individualitet ikke bliver til selvtilstrækkelighed og egoisme, ligesom vi vil undgå at fællesskaber opleves som fremmedbestemte. Meningen er at understøtte udviklingen af et personligt og samfundsmæssigt engagement hos eleverne, der gør dem bevidste om og medansvarlige for fællesskaber i samfundet.