Tilmeld dig skolekredsen
Se vores begivenheder her

Skolekredsen

SkolekredsenHøjskolens skolekreds kan man kalde ”skolens venner”. Dvs. en kreds af folk, der støtter skolens profil og værdier.

Vi har en stor skolekreds med over 100 medlemmer, der ofte deltager i skolens ”åben hus” aktiviteter. Her får man  også rabat, når man er medlem af skolekredsen, foruden aktuel og nyttig viden om den tid vi lever i.

Højskolen er organiseret som en selvejende institution, hvor skolekredsen på den årlige generalforsamling vælger en bestyrelse, som dernæst konstituerer sig med formand og næsteformand. Bestyrelsen ansætter forstanderen.

Hver år afholder højskolen et ugekursus, der handler om Danmark i verden”. Her er der normalt mange skolekredsmedlemmer, der deltager, hvilket betyder, at mange fra skolekredsen af og til er elever på højskolen. Dette giver en god gensidig forståelse af højskolens arbejde.

Skolekredsen er Nordfyns Højskoles bagland. Dvs. en kreds af folk, der – foruden at støtte Nordfyns Højskole – også støtter selve højskoleideen. På den måde bidrager skolekredsen til højskolebevægelsen, som den har udviklet sig siden den første grundtvigsk inspirerede højskole i Rødding d. 7. november 1844.

Højskolebevægelsen består af folk med veneration for folkelig oplysning, der historisk har været baseret på Grundtvigs forståelse af mennesket som et væsen, der både består af ”støv og ånd”, hvilket betyder, at læring på en højskole både består af færdigheder og personlig og åndelig udvikling. På denne måde er højskolernes læringsforståelse baseret på erfaringer, livshistorie og ”det levede liv” med oplivning og oplysning som både metoder og mål.

Det koster 100 kr. om året at være medlem af skolekredsen

Tilmeld dig skolekredsen
Se vores begivenheder her