Ansatte på Nordfyns Højskole

Administration

Teknisk personale
Undervisere
Mogens
MogensForstander
Babak
BabakAdministrativ leder og IT-ansvarlig
Momoyo
MomoyoLeder japanske korte kurser
Pernille
PernilleSkolesekretær
Jane
JaneBogholder
Rune
RuneInformation og marketing
Jeppe
JeppeKontormedarbejder

Tekniskpersonale

Administration
Undervisere
Marjan
Marjan Rengøring
Mashkhura
MashkhuraRengøring
Pernille
PernilleKøkkenleder
Lise
LiseKøkkenassistent
Yoko
YokoKøkkenassistent
Jannie
JannieKøkkenassistent
Marit
MaritKøkkenassistent
Maja
MajaKøkkenassistent
Anders
AndersPedel
Torsten
TorstenPedelmedhjælper
Bo
BoPedelmedhjælper
Susanne
SusanneSundhedspersonale
Charlotte
CharlotteMedhjælper Livslinjen
Bjørn
BjørnCykelsmed

Undervisere

Administration
Teknisk personale
Mikkel
MikkelUnderviser
Marie
MarieUnderviser
Rasmus
RasmusUnderviser
Jakob
JakobUnderviser
Anne
AnneUnderviser
Louise
LouiseUnderviser
Maria
MariaUnderviser
Karina
KarinaUnderviser
Preben
PrebenUnderviser
Carl-Henrik
Carl-HenrikUnderviser
Mette
MetteUnderviser
Mio
MioUnderviser
Garba
GarbaUnderviser
Margrethe
MargretheTimelærer
Neller
NellerTimelærer
Administration
Undervisere
Teknisk personale