Betingelser

Betaling og afmeldelse af kursus

Når du er optaget på Nordfyns Højskole, sender vi dig en bekræftelse samt et aftaledokument blandt andet indeholdende betalingsoplysninger og betalingsfrister.

Depositum svarende til 2 uger af kurset betales senest 14 dage efter afsendelse af bekræftelsen.
Resten af kurset kan enten betales i rater eller hele beløbet på én gang. På aftaledokumentet vælger du, hvilken betalingsaftale du ønsker, du skriver dokumentet under og sender det retur til os.

Vælger du at afbryde højskoleopholdet i utide, betaler du for den påbegyndte uge samt yderligere to uger. Resterende ugebetalinger refunderes. Administrationsbetalingen og betaling til studietur refunderes ikke. Dette gælder også selvom du ikke deltager på studieturen.

Har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på kontor@nordfyns.nu

Oplysning om behandling af dine personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13

Du har rettet henvendelse til Nordfyns Højskole

I den forbindelse skal vi i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13 oplyse dig om, at vi behandler personoplysninger elektronisk som er nødvendige for at kunne administrere dit ophold på Nordfyns Højskole.

Den dataansvarlige er:

Babak Fadavi Kornerup
Nordfyns Højskole
Fælledvej 11
5400 Bogense 64813280
babak@nordfyns.nu

Formålet med behandlingen er at kunne administrere dit ophold på skolen og leve op til de krav, skolen er pålagt af offentlige myndigheder. Grundlaget for behandling af personoplysninger om dig er databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1 punkt b.

Nordfyns Højskole har herudover valgt at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger. Samtykket indhentes efter optagelse på et kursus.

Nordfyns Højskole videregiver ingen oplysninger om dig til andre, medmindre skolen i følge dansk lovgivning er forpligtet hertil.

Personoplysninger om dig vil blive slettet efter 5 år.

I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15, 16, 17, 18 og 20, har du ret til indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af oplysninger om dig eller til at gøre indsigelse mod behandling. Du har også ret til dataportabilitet.

Samtykke som du har afgivet i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 punkt 1 eller artikel 9, stk. 2 pkt. A, kan du på ethvert tidspunkt trække tilbage, uden at dette dog berører lovligheden af behandlingen som er baseret på samtykket, inden tilbagetrækningen.

Hvis du ikke ønsker, at skolen behandler personoplysninger om dig som er nødvendige for, at vi kan administrere dit ophold på skolen og leve op til de forpligtelser som skolen er pålagt af offentlige myndigheder, eller ønsker at trække dit samtykke tilbage hertil, vil konsekvensen normalt være, at dit kursus på skolen må bringes til ophør.

Du har mulighed for at indgive klage til datatilsynet, hvis du finder Nordfyns Højskoles behandling af dine personoplysninger ukorrekte.

Samtykke – Optagelse på Nordfyns Højskole

Vi gør opmærksom på, at vi i forbindelse med den sædvanlige administration af kurset på Nordfyns Højskole, foretager elektronisk behandling, herunder pligtmæssig videregivelse, at de personoplysninger som er nødvendige i medfør af Databeskyttelsesforordningens artikel 6 om almindelige personoplysninger og eventuelt artikel 9 om særlige personoplysninger.

Videregivelse af oplysninger til offentlige myndigheder vil kun ske hvis Nordfyns Højskole er forpligtet hertil i henhold til særlig lovgrundlag, eller hvis det er nødvendigt for at kunne leve op til de forpligtelser, Nordfyns Højskole har i forhold til dit ophold.

Vi vil løbende slette personoplysninger som ikke er nødvendige for at vi kan opfylde vores forpligtelser i forhold til dit kursus.

Ellers sletter vi personoplysninger efter de almindelige forældelsesregler der gælder i Danmark. Hvis vi af en eller anden grund må opbevare personoplysninger udover forældelsesfristen, vil vi informere dig om det.

Jeg giver hermed samtykke til at Nordfyns Højskole behandler mine personoplysninger for at kunne opfylde deres forpligtelser i forhold til kurset i medfør af Databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1 pkt. a, samt artikel 9. stk. 2 pkt. a.

Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke skriftligt.