Priser og terminer

Sosu - 2020

SoSu

Er du interesseret i mennesket? I mødet mellem forskellige kulturer, som giver dig indsigt i andres værdier?  Og har du et ønske om at arbejde inden for social- og sundhedsområdet? Så skal du vælge A-faget, SOSU. Og fordi det er din personlige udvikling i relationen til andre mennesker og samfundet, der er i spil, har du mulighed for at bruge de praktiske redskaber, du får, med det samme. Den primære udvikling sker nemlig i dit indre. I undervisningen får du viden om og troen på dig selv i forhold til dit samspil med andre mennesker og det samfund, du bidrager til.

Som fag er SOSU bygget op omkring mødet med andre mennesker. Om mødet mellem forskellige kulturer, som bygger på forskellige værdier. Igennem højskoleundervisningen kommer du derfor til at betragte Danmarks sociale bæredygtighed udefra. Og så får du et godt indblik i det danske velfærdssystem og i social- og sundhedsarbejde.

Igennem undervisningen får du en kombination af teori og praksis, som du fremadrettet vil kunne bruge i relevante sammenhænge. Her får du blandt andet mulighed for at sammenligne kulturer og tænkemåder fra andre lande og derigennem at opnå såvel sympati som empati og få et indblik i demokratisk tænkning. – Alle elementer, som er med til at skabe en personlig udvikling og gode personlige relationer til de øvrige elever på højskolen.

Sosu - 2020

Målet med undervisningen

Målet med undervisningen er, at du får mentale redskaber til at betragte social -og sundhedsområdet igennem social bæredygtighed:

  • Hvad skal der til for, at et samfund er dynamisk og engagerende?
  • Hvad skal der til for, at et samfund skaber social og sundhedsmæssig lighed og retfærdighed?
  • Hvad skal der til for, at alle i samfundet er trygge ved at leve det liv, alle har ret til at leve?

Tid til refleksion
Et andet mål med undervisningen er refleksion. At bruge refleksion og argumentation til at få et indblik i hinandens tænkemåder og kulturer. Igennem højskoleundervisningen vil du lære at reflektere over dine egne holdninger og samtidigt at tage stilling til andres. Du lærer at gå dialog med dine højskolevenner og respektere andres holdninger. Du får således oplevelsen af at være en del af fællesskabet og at turde ”tænke højt”.

Derfor skal du vælge SoSu 

Sosu - 2020Vælger du SoSu som A-fag, får du:

  • Kendskab til, hvordan det danske system og velfærdssamfund fungerer.
  • Mulighed for at kunne sammenligne systemer, uddannelser og alle øvrige aspekter af socialt arbejde fra forskellige lande, såsom Japan.
  • Kendskab til de værdier, der ligger bagved forskellige tiltag inden for socialområdet i Danmark.
  • Inspiration til, hvordan du kan komme videre med dit arbejde inden for socialområdet eller afklaring på din fremtid som socialarbejder.