SOSU

A-faget SOSU er for dig, der interesserer sig for mennesker og for det multikulturelle samfund vi lever i. I SOSU er det din personlige udvikling i relation til andre mennesker og samfundet og de gode personlige relationer, der er i fokus. Samtidig får du et dybdegående indblik i social- og sundhedsarbejde og social bæredygtighed.

Grundlag

Som fag er SOSU bygget op omkring mødet med andre mennesker og andre kulturer med forskellige værdier. For at kunne forstå andre mennesker og deres kultur, og betragte dem som “et helt menneske”, er du først nødt til at forstå, hvem du er, og hvad du står for. Den primære udvikling sker nemlig i dit indre. I undervisningen får du viden om og troen på dig selv i forhold til dit samspil med andre mennesker og det samfund, du bidrager til.

Hvad skal vi lave

Igennem højskoleundervisningen kommer vi til at betragte Danmarks sociale bæredygtighed udefra. Vi tager et dybdegående kig på det danske velfærdssystem og du får et godt indblik i social- og sundhedsarbejde. Gennem undervisningen får du en god kombination af teori og praksis, som du fremadrettet vil kunne bruge i relevante sammenhænge. Her får du blandt andet mulighed for at sammenligne kulturer og tænkemåder fra andre lande og derigennem opnå såvel sympati som empati og få et indblik i demokratisk tænkning – alle elementer, som er med til at skabe en personlig udvikling og gode personlige relationer til de øvrige elever på højskolen. Målet med undervisningen er, at du får redskaberne til at forstå “et helt menneske” og samfundet gennem social bæredygtighed.

I undervisningen undersøger vi, hvad skal der til, for at et samfund er dynamisk og engagerende. Hvad skal der til, for at et samfund skaber social og sundhedsmæssig lighed og retfærdighed og hvad skal der til, for at alle i samfundet er trygge ved at leve det liv, alle har ret til at leve. Vi lærer at bruge refleksion og argumentation til at få et indblik i hinandens tænkemåder og kulturer og respektere andres holdninger.

I det stimulerende højskolemiljø får du oplevelsen af at være en del af fællesskabet, hvor der er plads til alle, og til at turde at “tænke højt”, når vi tager fat i de store samfundsmæssige spørgsmål og udfordringer i velfærdsstaten.

Faget i stikord

  • Social bæredygtighed
  • Social- og sundhedsarbejde
  • Personlig udvikling
  • Lighed og retfærdighed
  • Det danske samfund og velfærdssystem
  • Forskellige kulturer og værdier
  • Refleksion og respekt for andre

Tilmeld dig

Vælg dit semester og tilmeld dig Livskompas her:

Forår 2021
Efterår 2021
Forår 2022
Efterår 2022

Underviser

Momoyo
MomoyoUnderviser
Momoyo er oprindeligt uddannet inden for social- og sundhedsfag og har arbejdet som demenskoordinator. Efter praksiserfaringer i psykiatriområdet og sundhedsuddannelsesområdet har hun taget en pædagogisk uddannelse oveni. Momoyo elsker “mødet” med hvert enkelt menneske. ”Hvem er det der står over for mig? Hvad er du lavet af? Jeg synes, det er kernen i at være højskolelærer, som jeg så har været de sidste 20 år!” Momoyo er god til at belyse teoretiske baggrund og faglighed i højskolepraksis og skabe “Aha”-oplevelser sammen med eleverne.