Priser & Terminder
Tilmeld dig

Personal Leadership

Personal Leadership-2020At være en god leder for dig selv og andre kræver indsigt, overskud og selverkendelse. Hvilken leder vil du være? Hvordan bliver du en god leder? Hvordan skaber du positiv forandring? Og hvordan ønsker du at blive ledt? Går du med et ønske om at blive leder, om at få en dyb forståelse for, hvad det vil sige at være menneske? Ønsker du et stærkt fundament for at kunne identificere, hvem du er, og hvad du kan byde ind med i forhold til de mange udfordringer, samfundet stiller os overfor? – Så er Personal Leadership det rigtig A-fag for dig.

I faget, Personal Leadership, vil vi udfordre hinanden på den gode måde. I en åben og tryg atmosfære vil vi gå på opdagelse i den gode leders univers. I undervisningen tager vi derfor udgangspunkt i tænkemåden: ”We are not only human beings but human becomings”.

Uanset alder og erfaringsgrundlag er der altid noget i os mennesker, der udvikler sig. Du er ikke den samme om en uge, som du er lige nu, og i den udviklingsproces er der rigtig meget, du selv kan bestemme. Du er altså medskaber af både dig selv og dine omgivelser.

Men hvad skal du så reelt gøre for at lede dig selv bedst muligt? Og for at der bliver overensstemmelse mellem den du ønsker at være, og den du er?

Når du kan lede dig selv fra det rigtige sted i dit indre, kan du også lede andre. I et givent job har du altid mulighed for at lede i forhold til den struktur, der gør sig gældende i virksomheden. Den struktur kan du lære udenad – men at kunne lede sig selv kræver langt mere end en fastlagt struktur. Det kræver et godt indblik i, hvem du er lige nu, og hvor du gerne vil hen.

Personal Leadership-2020

Målet med undervisningen

Personal Leadership-2020I undervisningen lægger vi vægt på at sætte det potentiale i spil, vi hver især har, for at vi kan komme med løsningsforslag til de samfundsmæssige udfordringer, vi står med. Her får du mulighed for at skabe fundamentet for, at du på sigt kan gøre en forskel. At identificere dette potentiale kræver ekstremt meget mod – netop derfor bruger vi rigtigt meget tid på at arbejde med tanken om, hvem du er som menneske og hvilke værdier, du har.

Og med en intention om at tage medansvar for vores globale verden, sætter vi fokus på vores lederskabspotentiale gennem 4 perspektiver, og en vifte af mulige temaer:

 1. Perspektiv: Teorien om alting
  Her får du en introduktion til Integral teori og livspraksis, som er et helhedsorienteret syn på vores bevidsthed og det at være menneske. Integral teori kan betragtes som et kort, hvor du orienterer dig om, hvilken vej du skal gå, når du tænker, som du gør.
  Når vi arbejder med denne teori, arbejder vi aktivt med menneskers forskellige ståsteder – fra de forskellige steder, vi hver især taler fra. Både når du skal lede dig selv og andre, handler det nemlig om, at du skal kunne sætte dig i andres sted – udvise empati – og være den, der går forrest, når I skal mødes omkring forskellige holdninger.
 1. Perspektiv: Alt afhænger af øjnene, der ser
  Personal Leadership-2020Her fokuserer vi på oplysning om og metoder til at arbejde med sind og sjæl. Vi arbejder derfor blandt andet med temaer som identitet, taknemmelighed, kærlighed, sindets natur, mindfulness, coaching og personligt portfolio.
 2. Perspektiv: Sammen er vi stærke og gladere
  Her arbejder vi med oplysning om og metoder til at værdsætte forskellighed og evnen til at sætte metoderne i spil. Til dette er emner som kulturforståelse, hvordan skaber vi mening, at tackle dilemmaer, konflikthåndtering og empati alle vigtige elementer.
 3. Perspektiv: Walk the talk
  Her fokuserer vi på oplysning om og metoder til at arbejde med adfærd og handlinger med emner som konflikthåndtering, dialog v. debat, aktiv lytning, sundhed og projektledelse som omdrejningspunkt. I undervisningen kommer vi til at drøfte:- Hvad det er, der tænker, når vi tænker?
  – Udviklingsstadier i menneskelivet
  – At holde balancen.

#BeTheChange med Personal Leadership

Alle aspekter af Personal Leadership handler om din udvikling. Om at være din forandring – alene og i samspil med andre. Den åbenhed og den forståelse, der ligger i det integral kort, viser dig dit eget spor i din udvikling, ligesom du kan se de andres.

I den integrale tankegang arbejder vi med bodymind og spirit som de 3 områder, der konstant arbejder for os. Her er det vigtigt, at vi kan finde balance og ro i alle 3, så vi ikke vælter.

Derfor skal du vælge Personal Leadership som A-fag

Personal Leadership-2020Vælger du Personal Leadersip som A-fag, får du:

 • Et godt fundament til at kunne lede både dig selv og andre på en åben og respektfuld måde til gavn for den globale landsby
 • Rum til at udvikle dig selv og lære dig selv bedre at kende
 • Mulighed for at træne og øge dine ledelseskompetencer
 • Blive bekendt med integral teori, og dermed få styrket din evne til samvær og samarbejde på tværs af kulturer og andre forskelle.