Life Education

Hvordan bevarer man en livslang lyst til at lære og være nysgerrig?  Faget ‘Life Education’ dækker forskellige aspekter af udfordringer og fordele ved at være menneske i en verden i evig bevægelse.

Life Education
Life Education

Grundlaget

Gennem hele livet lærer og ændrer vi vores forståelse af, hvem vi er, og hvordan vi vil leve vores liv. Hvordan vi lever et meningsfuldt liv, og hvordan vi møder verden med viden, tillid og empati.

På Nordfyns folkehøjskole vi baserer vores program på idéer og værdier hos H. C. Andersen og Grundtvig.  Begge har haft stor indflydelse på dansk kultur og uddannelse.  Grundtvig introducerede uddannelse som den levende interaktion mellem lærer, studerende og samfundet, og for Grundtvig er denne lærende proces livslang.

Hvad skal vi lave

Du kender måske mange af H.C. Andersens eventyr?  Vi fokuserer på fortolkningen af hans eventyr og ser på de eksistentielle og uddannelsesmæssige perspektiver i eventyrene, fordi vi mener, at mange af eventyrene fra det 19. århundrede stadig har meget at fortælle os i dag.

Du vil opleve nye måder at lære på med afsæt i Grundtvigs skrifter om “hvordan man lærer”. Hans tanker om skole og uddannelse stammer fra hans overvejelser om, hvad det betyder at være menneske. Livet kommer før læring, og hos Grundtvig er der en tæt sammenhæng mellem oplevelse og læring.

I et åbent og uformelt læringsmiljø vil du opleve nye måder at lære på. Du vil blive introduceret til dansk kultur, og du lærer om den magiske og fortryllende verden, som er helt afgørende for børns læring og sociale udvikling.

I løbet af opholdet besøger vi uddannelsesinstitutioner, museer og attraktioner. Vi vil diskutere, hvordan Grundtvig og H. C. Andersen også i dag påvirker det moderne samfund, pædagogik og læring, og vi diskuterer, hvad der for hver især gør livet meningsfuldt.

NB: Dette A-fag målretter sig især til internationale kursister

Life Education
Life Education

Vi tilbyder også A-kurset med specifikt fokus på:

 • Børnehavepædagogik: Kreativ og legende læring, naturundervisning
  Børn har lov til at være børn. Vi fokuserer på, hvor vigtig legen er, nysgerrigheden og evnen til at udvikle sociale relationer.
 • Familieundervisning: Relationer på tværs af generationer, hvor respekt er i centrum
  Hvordan agerer vi i familiesammenhæng, og i hvor høj grad stoler vi på, at v børn har evnen til at klare sit eget liv.

Faget i stikord:

 • Æstetiske læringsprocesser og følelser, fantasi og nysgerrighed
 • Livsværdier, livsfærdigheder og livshistorier
 • Fortælling, spil, diskussioner, kreative aktiviteter
 • Livslang læring og lysten til at lære for livet
 • Besøg på uddannelsesinstitutioner, attraktioner og museer.
Life Education

D. 22. september afholder Learn for Life og Nordfyns Højskole et onlineseminar på de største streamingplatforme i Kina – scan qr koden og vær med på dagen.

Life Education