Priser og terminer
Tilmeld dig

Vejen til et meningsfyldt liv

Fodfæste-2020Er du fuldstændig sikker på, hvad du vil med dit liv? Eller savner du lyst og motivation til livet? Livskvalitet? Store og små succeser i hverdagen? Udfordringer? Forandringer? Tryghed? Plads til at lære nyt om dig selv? Venner? Som A-fag handler Fodfæste – Vejen til et meningsfyldt liv om at få et ordentligt fodfæste for dig selv i tilværelsen. I livet. At du lærer dig selv at kende og ved, hvem du er. At du har viljen til forandring. Måske som mønsterbryder? Uanset støtter vi op om din vilje og om dig. Sammen skal vi bruge vores kroppe og have det sjovt! Du får kun fodfæste ved at prøve at sætte den ene fod foran den anden. Så simpelt er det.

elever på nordfyns højskole

I undervisningen kommer vi til at fokusere på teambuilding og på din personlige udvikling. På udholdenhed. På at skabe lysten og motivationen til livet. Via leg og grin kommer vi til at udfordre dig, så du får lettere ved at udfordre dig selv. Sammen vil vi fokusere på at opnå alt fra små til store sejre. På ikke at være bange for dine egne tanker. Tro på dem! Tro på dig selv.

På højskolen hjælper vi dig til at tro på, at du kan nå dine mål. Vi hjælper dig til at komme på banen – til at turde træde frem i lyset og få fodfæste. Med stor støtte fra dine undervisere, arbejder vi med din evne til at navigere i en moderne og omskiftelig verden. Her på højskolen forholder vi os hele tiden til det stadie, du er på i din proces. Netop derfor har vi fokus på at styrke din evne til:

 • At kommunikere
 • At tænke kreativt
 • At føle dig selv og andre via fordybelse
 • At være fysisk aktiv og på den måde blive mere social
 • At forstå dig selv og verdenen omkring os.

Målet med undervisningen

Fodfæste-2020Målet med undervisningen er at hjælpe dig til at mærke livet som noget positivt. At hjælpe dig med at lære dig selv og verdenen omkring dig bedre at kende. Det gør vi blandt andet ved at øve os i at blive fortrolige med vores tanker og flytte vores grænser lidt ad gangen. Ved at tale åbnet sammen og være sociale sammen.

I undervisningen er det vores mål:

 • At du lærer om økonomiske, historiske og kulturelle emner igennem film, diskussioner og gruppearbejde
 • At du bliver nysgerrig på livet og får lyst til at flytte dine egne grænser
 • At du lærer at turde sige ja til nye og ukendte udfordringer
 • At du får mod på at lære nye ting, gå i gang med en uddannelse eller tage et arbejde
 • At du får gode redskaber til et selvstændigt voksenliv.

#BeTheChange med Fodfæste – vejen til et meningsfyldt liv

Med A-faget, Fodfæste – Vejen til et meningsfyldt liv, støtter vi op om din vilje til forandring! Her kobler vi blandt andet alt det indre, som dine tanker, din hukommelse, den måde du lærer på, den måde du bruger sproget på, din kreativitet og intelligens til det fysiske og det kropslige. Det betyder blandt andet, at vi skal ud i naturen og arbejde med os selv. Med vores åndedræt.

Derfor skal du vælge Fodfæste – vejen til et meningsfyldt liv som A-fag

Vælger du Fodfæste – vejen til et meningsfyldt liv som A-fag, får du:

Fodfæste-2020Du skal vælge Dansk sprog og kultur, hvis du ønsker:

 • At lære / blive bedre til dansk
 • At opkvalificere dine dansk faglige kompetencer i eget tempo
 • At have medindflydelse på omfanget af udfordringer i din danskfaglige udvikling
 • Interesserer dig for dansk sprog og kultur
 • At få testet dit danskfaglige niveau
 • At få papirer på dit danskfaglige niveau (modulbevis)
 • At få indsigt i/ forståelse for dansk kultur
 • At skabe / forbedre dine relationer til danskerne
 • At nå et stort skridt videre mod integration i det danske samfund