Priser og terminer
Tilmeld dig

Om Dansk sprog og kultur

DSK-2020

Dansk Sprog og Kultur stopper sommeren 2020, sidste hold er fra april til juni 2020.

Vil du gerne lære dansk? Få indsigt i dansk kultur? Møde dansk højskole kultur? Så får du med A-faget dansk sprog og kultur, et individuelt læringsprogram, hvor undervisningen er unikt tilpasset til netop dig. Det betyder, at du vil modtage faglige udfordringer, som bliver afstemt i forhold til det niveau i dansk du kommer med og det niveau du ønsker at opnå.

Du vil opleve at du kan være med uanset om du nybegynder, let øvet eller øvet i dansk som andetsprog. Igennem A-faget dansk sprog og kultur har du muligheden for at blive tilmeldt til test. Testningen foregår i samarbejde med Lærdansk, hvor du kan blive testet på alle danskuddannelser (DU 1,2,3) og på alle danskmoduler (modul 1-6), hvilket svarer til de internationale A1, A2, B1 og B2.

Om faget, Dansk sprog og kultur

A-faget Dansk sprog og kultur forholder sig til alle grunddisciplinerne indenfor dansk som andetsprog. Den individuelle læringsplan tager således højde for både mundtlighed, ordforråd, udtale, lytning, skriftlighed, dansk grammatik og læsning.

Undervisningen forgår primært individuelt med lærerstøtte og vejledning, således at du har muligheden for at arbejde i eget tempo. Noget undervisning vil dog foregå fælles, i små grupper eller parvis, hvis det giver niveaumæssig mening.

Målet med undervisningen

DSK-2020Målet med undervisningen i dansk som andetsprog, er at opkvalificere dine dansk faglige kompetencer, således at du får de bedst mulige forudsætninger for at opnå en positiv forandring i forhold til dit liv, arbejdsliv, uddannelse eller integrationsproces.

Undervisningen ud fra individuelle læringsplaner, gør imidlertid at målene for undervisningen er individuelle for den enkelte elev, og kan bestå af flere forskellige delmål alt efter dit behov. Delmålene vil forholde sig de danskfaglige discipliner:

 • Alfabetisering: viden om bogstaverne navn, lyd, form og skriveretning og træning i læsestrategier for begyndere
 • Læsning: færdigheder indenfor læsestrategier, som fremmer læseforståelse og læsehastighed
 • Skriftlighed: viden om og færdigheder indenfor skrivegenrer svarende til dit danskfaglige niveau. Herunder mail, invitationer, opslag, læserbreve, ansøgninger osv.
 • Grammatik: forståelse for ordklasserne og de dertilhørende grammatiske regler og systemer
 • Ordforråd: Udvidelse af ordforråd indenfor semantiske netværk
 • Mundtlighed: Færdighed i at præsentere et emne, kommunikere og diskutere
 • Udtale: Færdigheder i at udtale det danske sprog
 • Lytning: Færdigheder i at forstå det talte sprog

Derfor skal du vælge Dansk sprog og kultur som A-fag

DSK-2020Du skal vælge Dansk sprog og kultur, hvis du ønsker:

 • At lære / blive bedre til dansk
 • At opkvalificere dine dansk faglige kompetencer i eget tempo
 • At have medindflydelse på omfanget af udfordringer i din danskfaglige udvikling
 • Interesserer dig for dansk sprog og kultur
 • At få testet dit danskfaglige niveau
 • At få papirer på dit danskfaglige niveau (modulbevis)
 • At få indsigt i/ forståelse for dansk kultur
 • At skabe / forbedre dine relationer til danskerne
 • At nå et stort skridt videre mod integration i det danske samfund

#BeTheChange med Dansk sprog og kultur

DSK-2020Gennem A-faget Dansk sprog og kultur vil dine danskfaglige kompetencer blive opkvalificeret, så du får de bedst mulige betingelser for at skabe en positiv forandring for egen fremtid, uanset om din interesse for at lære dansk bunder i et ønske om at kommunikere med danskere, indgå i det danske arbejdsmarked, indgå positiv i en integrationsproces eller om du har helt anden motivation bag din interesse for det danske sprog.

Konkret vil du opleve, at du i hverdagen bliver bedre og bedre i stand til at kommunikere med de danske elever på højskolen. Du vil opnå større indsigt i/ forståelse for den danske kultur, derunder den danske højskole kultur.