DSK

Dansk sprog og kultur

Vil du gerne lære dansk? Få indsigt i dansk kultur? Møde dansk højskole kultur? Så får du med A-faget dansk sprog og kultur, et individuelt læringsprogram, hvor undervisningen er unikt tilpasset til netop dig. Det betyder, at du vil modtage faglige udfordringer, som bliver afstemt i forhold til det niveau i dansk du kommer med og det niveau du ønsker at opnå.

Du vil opleve at du kan være med uanset om du nybegynder, let øvet eller øvet i dansk som andetsprog. Igennem A-faget dansk sprog og kultur har du muligheden for at blive tilmeldt til test. Testningen foregår i samarbejde med Lærdansk, hvor du kan blive testet på alle danskuddannelser (DU 1,2,3) og på alle danskmoduler (modul 1-6), hvilket svarer til de internationale A1, A2, B1 og B2.

Om faget, Dansk sprog og kultur

A-faget Dansk sprog og kultur forholder sig til alle grunddisciplinerne indenfor dansk som andetsprog. Den individuelle læringsplan tager således højde for både mundtlighed, ordforråd, udtale, lytning, skriftlighed, dansk grammatik og læsning.

Undervisningen forgår primært individuelt med lærerstøtte og vejledning, således at du har muligheden for at arbejde i eget tempo. Noget undervisning vil dog foregå fælles, i små grupper eller parvis, hvis det giver niveaumæssig mening.

DSK
DSK

Målet med undervisningen

Målet med undervisningen i dansk som andetsprog, er at opkvalificere dine dansk faglige kompetencer, således at du får de bedst mulige forudsætninger for at opnå en positiv forandring i forhold til dit liv, arbejdsliv, uddannelse eller integrationsproces.

Undervisningen ud fra individuelle læringsplaner, gør imidlertid at målene for undervisningen er individuelle for den enkelte elev, og kan bestå af flere forskellige delmål alt efter dit behov. Delmålene vil forholde sig de danskfaglige discipliner:

 • Alfabetisering: viden om bogstaverne navn, lyd, form og skriveretning og træning i læsestrategier for begyndere
 • Læsning: færdigheder indenfor læsestrategier, som fremmer læseforståelse og læsehastighed
 • Skriftlighed: viden om og færdigheder indenfor skrivegenrer svarende til dit danskfaglige niveau. Herunder mail, invitationer, opslag, læserbreve, ansøgninger osv.
 • Grammatik: forståelse for ordklasserne og de dertilhørende grammatiske regler og systemer
 • Ordforråd: Udvidelse af ordforråd indenfor semantiske netværk
 • Mundtlighed: Færdighed i at præsentere et emne, kommunikere og diskutere
 • Udtale: Færdigheder i at udtale det danske sprog
 • Lytning: Færdigheder i at forstå det talte sprog

#BeTheChange med Dansk sprog og kultur

Gennem A-faget Dansk sprog og kultur vil dine danskfaglige kompetencer blive opkvalificeret, så du får de bedst mulige betingelser for at skabe en positiv forandring for egen fremtid, uanset om din interesse for at lære dansk bunder i et ønske om at kommunikere med danskere, indgå i det danske arbejdsmarked, indgå positiv i en integrationsproces eller om du har helt anden motivation bag din interesse for det danske sprog.

Konkret vil du opleve, at du i hverdagen bliver bedre og bedre i stand til at kommunikere med de danske elever på højskolen. Du vil opnå større indsigt i/ forståelse for den danske kultur, derunder den danske højskole kultur.

DSK


Derfor skal du vælge
Dansk sprog og kultur som A-fag

Du skal vælge Dansk sprog og kultur, hvis du ønsker:

 • At lære / blive bedre til dansk

 • At opkvalificere dine dansk faglige kompetencer i eget tempo

 • At have medindflydelse på omfanget af udfordringer i din danskfaglige udvikling

 • Interesserer dig for dansk sprog og kultur

 • At få testet dit danskfaglige niveau

 • At få papirer på dit danskfaglige niveau (modulbevis)

 • At få indsigt i/ forståelse for dansk kultur

 • At skabe / forbedre dine relationer til danskerne

 • At nå et stort skridt videre mod integration i det danske samfund

Tilmeld dig her

Pris

Dobbeltværelse pr. person 1.500 kr./uge
Tillæg for dobbeltværelse m. bad 300 kr./uge
Tillæg for enkeltværelse 300 kr./uge
Studietur (obligatorisk) 4.500 kr,
Administration 1.000 kr.
(Priserne dækker undervisning, kost og logi)

Terminer

2019 2020
03-01-19 – 26-06-19 05-01-20 – 27-06-20
03-01-19 – 03-04-19 05-01-20 – 28-03-20
04-04-19 – 26-06-19 29-03-20 – 27-06-20
11-08-19 – 21-12-19