Crossing Borders

– global aktivisme, velfærd og interkulturelle studier 

Vi glæder os til at byde dig velkommen til Crossing Borders Globale Studier på Nordfyns Højskole fra 6. januar til 29. juni 2021.

Som deltager i CB Globale Studier får du en enestående mulighed for at:

 1. Blive en del af et globalt læringsmiljø og opdage hvad du er god til og hvad du kan blive bedre til
 2. Møde forskellige kulturer og perspektiver, få venner og lære at kommunikere med andre unge fra hele verden.
 3. Afprøve dine ideer og udvide din horisont samt forbedre dine sociale kompetencer og færdigheder
 4. Opbygge din kapacitet til at kunne bo, studere og arbejde hvor som helst i verden
 5. Opdage og opleve social og mental balance i selskab med unge fra forskellige livsvilkår
 6. Opleve dagligdag, uddannelses- og arbejdsliv i Danmark sammen med mennesker fra hele verden
 7. Besøge og opleve spændende kulturelle og bæredygtige attraktioner og steder i Danmark
 8. Udvikle og træne socialt entreprenørskab & projektdesign

Hvilke emner arbejder vi med?

 1. Tværkulturel kommunikation og præsentationsteknikker i en global kontekst
 2. Introduktion til Nordic Living med fokus på værdier/ social retfærdighed, ligestilling og velfærdssamfundet.
 3. Konceptet globalisering fra forskellige perspektiver
 4. FN og de 17 verdensmålene for bæredygtig udvikling
 5. Miljø/klima og menneskelige aktiviteters påvirkning herpå
 6. Mediernes magt og smart brug af sociale medier
 7. Freds- og konfliktløsning
 8. Socialt entreprenørskab og projektledelse

Hvordan lærer du om disse komplekse emner?

Vi studerer ovenstående og komplekse emner fra et globalt perspektiv. Vi arbejder med en elevcentreret tilgang og bruger interaktive og tværfaglige metoder, herunder ekspertoplæg, diskussioner, inputs fra de studerende, vidensdeling og erfaringsbaseret læring

Vi gør følgende:

 1. Fokuserer på aktuelle centrale globale problemstillinger i forbindelse med COVID-19 pandemien.
 2. Underviser på engelsk ved hjælp af vores multikulturelle undervisere med ekspertviden på området
 3. Sikrer en god blanding af læring og handling
 4. Bidrager med ekspertoplæg, der sammen med de studerendes deltagelse fører til konkrete resultater, fx artikler, kortfilm, multimediepræsentationer, udstillinger, optrædener, samt lokale og globale initiativer.
 5. Besøger udvalgte grønne og sociale virksomheder i Danmark
 6. Tager på studieture og oplever danske skoler, offentlige- og civilsamfundsbaserede organisationer og virksomheder.
 7. Tilbyder et praktikophold og frivilligt arbejde hos Crossing Borders for dem med interesse

Hvad får du ud af kurset?

 1. Du bliver en verdensborger, med dybe rødder i din egen kultur og med forgreninger ud i verden
 2. Du får bedre forståelse for hvad du er god til og hvad du kan blive bedre til
 3. Du bliver en mere afbalanceret og handlekraftig person, der besidder den nødvendige viden og kapacitet til at kunne bo, studere og arbejde hvor som helst i verden
 4. Du får et stort netværk af venner og kollegaer fra forskellige dele af verden
 5. Du opbygger holdninger og redskaber svarende til en indkomstskabende social iværksætter i modsætning til en jobsøgende
 6. Du tilegner dig viden om de globale kræfter (offentlige-, private- og civilsamfundsaktører), der påvirker menneskers såvel som planetens trivsel.
 7. Du får en større forståelse af forskellige mennesker og regioner i verden og deres indbyrdes afhængighed og forbundenhed.

Lidt baggrundshistorie:

 CB Global Studies er sprunget ud af organisationen Crossing Boders i 2008. CB blev grundlagt in 1999 af Garba Diallo, med et formål om at fremme dialog og kapacitetsopbygning blandt unge samt bevidstgøre deres lærere og undervisere. Gennem de fem programmer ’Skoletjeneste’, ’Internationale projekter’, ’CB Global Studies’, ’Frivillighed’ og ’Food for Thought’ har CB trænet/ uddannet over 17.000 unge mennesker fra mere end 100 lande. Læs mere på: crossingborders.dk

Tilmeld dig

Vælg dit semester og tilmeld dig Crossing Borders her:

Efterår 2020
Forår 2021
Efterår 2021

Underviser

Garba
Garba
CBs grundlægger Garba Diallo er født i Mauretanien.
Efter at have studeret og arbejdet i Mauretanien, Qatar og Norge, har Garba i de sidste 28 år, boet og arbejdet på højskoler i Danmark. Som global underviser har Garba fokuseret på at facilitere gruppeprocesser og ikke-formel læring samt at undervise i projektudvikling, mediebevidsthed og klimaproblematikker. Udover at lede organisationen CB og være den bærende underviser på CB’s Globale Studier, har Garba holdt foredrag i mange forskellige lande og institutioner, bl.a. i Armenien, Brasilien, Finland, Frankrig, Norge, England og Færøerne. Garba er også en energisk og ivrig skribent og kommentator om aktuelle globale problemstillinger. Garba ser sig selv som en verdensborger, der gerne fokuserer på muligheder fremfor begrænsninger.
Klik her for at læse hvad tidligere elever på Crossing Borders har fået med sig