Støttemuligheder

Rigsfællesskabets højskolestipendium

Danske, færøske og grønlandske elever kan søge Rigsfællesskabets højskolestipendium til ophold af minimum 12 ugers varighed på en folkehøjskole i Danmark, Grønland og på Færøerne.

Er du dansk, grønlandsk eller færøsk og mellem 18 og 25 år kan du søge Rigsfællesskabets højskolestipendium til ophold på en folkehøjskole i Danmark, Grønland og på Færøerne. Det er dog en betingelse, at du ikke har bopæl dér, hvor du skal på højskole. Stipendiet søges af dig, men udbetales til folkehøjskolen.

Stipendiet består af et tilskud på 700 kr. per uge til reduktion af dine udgifter til folkehøjskoleopholdet. Da midlerne er begrænsede, kan man højst modtage stipendium til 20 uger, uanset om der er tale om flere ophold på forskellige folkehøjskoler. Fordelingen af midlerne foregår efter først-til-mølle-princippet. Dog er der afsat kvoter, så det sikres, at unge fra alle tre områder inden for Rigsfællesskabet har mulighed for at opnå stipendium.

I 2020 kan der således fordeles midler til 21 unge fra Danmark, 18 unge fra Grønland og 18 unge fra Færøerne.

Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) administrerer ordningen og udbetaler stipendiet direkte til højskolen.

Betingelser for at få stipendium

  • Du skal have permanent opholdstilladelse inden for Rigsfællesskabet.
  • Højskoleopholdet skal finde sted på en folkehøjskole i Danmark, Grønland eller på Færøerne.
  • Du kan kun søge stipendium til ophold i et område, hvor du ikke har bopæl.
  • Kurset skal være offentligt anerkendt og vare mindst 12 uger.
  • Kurset skal have status af folkehøjskolekursus.
  • Du kan kun søge til folkehøjskoleophold, der ikke er påbegyndt på ansøgningstidspunktet.

Ansøgningsfrister

Skal du på højskole i foråret skal du ansøge om stipendiet inden 1. september året før. Skal du på højskole i efteråret skal du sende din ansøgning inden 1. marts samme år.
Dog kan du allerede nu søge om tilskud til kurser for første halvår 2020.
Du får svar på din ansøgning løbende, dog tidligst 10. december.
Kurset, du søger, skal have startdato indenfor et år efter ansøgningsdatoen.