MENTORORDNING

Mentorordningen på Nordfyns Højskole er for dig der er mellem 17½ – 25 år og har brug for hjælp til at blive afklaret omkring og hjælp til at gennemfør en ungdomsuddannelse. Med mentorordningen kan du få reduceret din ugepris.

På Nordfyns Højskole har vi stor erfaring med at hjælpe unge, der har svært ved at finde fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Måske er du droppet ud af en uddannelse, eller måske er du i tvivl om, hvilken uddannelse du har lyst til at starte på. Det kan også være, du mangler motivation og mod på livet.

Ofte er det lysten, der mangler. Det vil sige lysten til lære og gøre sig parat til uddannelse. Mange har negative oplevelser med at gå i skole, derfor er det vigtigt at lære på en ny og anderledes måde.  På Nordfyns lærer du både med hoved, krop og hænder på den måde, der passer til dig, og hvor du finder ud af, at du kan noget, og at du rent faktisk er god til det.

På højskolen har vi mentorer, en coach og en studievejleder, der kan hjælpe dig.

Mentor kan støtte og vejlede dig i forbindelse med både personlige problemstillinger og i forhold til afklaring omkring uddannelse og job.

Coachen kan for eksempel hjælpe dig med at blive afklaret om, hvad du er god til og hvilke begrænsninger, du oplever, der er for at du kan nå dine mål.
Det kan være du oplever ikke at kunne sidde stille i forbindelse med undervisningen, eller måske har du svært ved at komme op om morgenen. Det kan også være, du føler, du ikke er dygtig eller stærk nok til at gennemføre en uddannelse.

Studievejlederen kan hjælpe dig med at finde frem til, hvilken uddannelse du skal starte på, samt hvilke tiltag du skal gøre for at komme i gang på uddannelsen.

Højskoleopholdet skal være på 12 uger og derover.

Mentorordningen på Nordfyn Højskole

Som mentorelev deltager du på lige fod med alle andre elever i skolens skema og dagligdag. At deltage i et højskolefællesskab er for alle elever et fantastisk afsæt for udvikling og forandring. Derfor er højskolen et godt afsæt for senere at gennemføre en ungdomsuddannelse. Som mentorelev har du særlig mulighed for få samtaler med en lærer. Formålet med samtalerne er at sikre din trivsel på skolen. I praksis tilknyttes du en lærer, som følger dig under opholdet. Du og læreren aftaler mentorforløbets omfang og form med hinanden.

Mentorordningen på Nordfyns Højskole inkluderer også uddannelsesvejledning, hvor du har særlige samtaler med henblik på valg af uddannelse. Vi samarbejder gerne med din UU-vejleder.

Spørg din UU-vejleder om en uddannelsesplan

UU-vejlederen skal i samarbejde med dig udfærdige en uddannelsesplan. I uddannelsesplanen skal højskoleopholdet indgå og det skal tillige fremgå af uddannelsesplanen at:

– Du er uden afsluttet ungdomsuddannelse,

– Du har brug for mentorstøtte under højskoleopholdet. Planen skal underskrives af dig (evt. forældre) og UU-vejlederen.

Vil du vide mere om mentorordningen, så kontakt Nordfyns Højskole på tlf.: 64813280 eller mail kontor@nordfyns.nu

Mentorordning