Dansk sprog og kultur2018-06-19T14:51:18+00:00

Dansk sprog og kultur

Vores Dansk sprog og kultur linje er for udlændinge, flygtninge og nydanskere der har brug for at lære dansk. Vi tilbyder dansk på alle niveauer, så alle kan være med!

På en højskole lever man på dansk! Vi snakker dansk og underviser på dansk, så det er det perfekte sted at lære, eller forbedre sit danske sprog.

Som elev på Nordfyns Højskole tilbyder vi:

  • Dansk undervisning i samarbejde med ”Lær Dansk”.
  • Valgfag – mandag, onsdag og torsdag.
  • Introduktion til en dansk hverdag og dansk kultur.
  • Venner fra Danmark og resten af verden.
  • Praktik i en virksomhed.
  • Arbejdsmarkedskundskab.
  • Fokus på selvforsørgelse og at bidrage til samfundet.

Ved at deltage i undervisningen, lærer man dansk på en helt naturlig måde.
Undervisningen vil hurtigt skubbe eleven i den rigtige retning, hvor de vil lære at forstå de uskrevne kulturelle normer, der er en vigtig del af dansk sprog og kultur.

Det handler om sprog – mundtligt og skriftligt – om samfundet, kulturen, historien, litteraturen, politikken, velfærdssamfundet – kort sagt om dansk og danskerne.

Vi samarbejder med ”Lær Dansk” i Middelfart

For at kunne tilbyde den bedst mulige dansk undervisning, samarbejder vi med ”Lær Dansk” i Middelfart.
Hos Lær Dansk, tilbyder de følgende gratis danskuddannelser:

Dansk 1
Danskuddannelse 1, er den rigtige uddannelse, hvis det latinske alfabet er fremmed og eleven har begrænset skolegang hjemmefra.

Dansk 2
Danskuddannelse 2, er den rigtige uddannelse, hvis eleven bruger det latinske alfabet og har haft en almindelig skolegang.

Dansk 3
Har du en længerevarende skolegang hjemmefra? Kan du et fremmedsprog? Danskuddannelse 3, er den rette uddannelse, hvis eleven har en længerevarende skolegang og kan et fremmedsprog.

Awelker og Mehari i praktik i Meny

Succes med praktik i lokale virksomheder.

Vi har stor succes med, at have vores elever i praktik.
Efter knap 25 ugers danskundervisning, er elevernes dansk så godt, at de kan gennemføre en uge i praktik.
Eleverne kommer i fuldtidspraktik i områdets børnehaver, slamsugningsfirma, Netto, Meny, Fakta eller genbrugsbutikker.

Integration er vejen frem

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed har i en årrække belyst de udfordringer manglende integration af indvandrere skaber for den enkelte og for velfærdsstaten. Det er påvist, at børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund er bagud allerede i indskolingen, at de klarer sig dårligere i folkeskolens afgangseksamener, at de oplever diskrimination, når de skal finde praktikpladser i forbindelse med deres erhvervsuddannelse og at de har større risiko for at falde fra en ungdomsuddannelse og at blive arbejdsløse.

Kendskab til arbejdsmarkedet

På Nordfyns Højskole fokuserer vi meget på arbejdsmarkedskundskab og konkret kendskab til arbejdsmarkedet. Det er vigtigt, at eleverne både lærer dansk ift. test- og modulsystemet og rent praktisk på en arbejdsplads. Vi kalder det ”arbejdsplads-dansk”, idet sproget her tager udgangspunkt i den konkrete arbejdssituation.

Forberedt til arbejde

Det er vigtigt, at flygtningen er forberedt inden han eller hun kommer ud på det danske arbejdsmarked. Derfor ligger vi i forberedelsen vægt på forventningsafstemning: Hvad forventer en arbejdsgiver af en praktikant? Hvad forventer du som praktikant? Hvad forventer kollegerne?

God pli og situationsfornemmelse

I vores forberedelse var elevernes telefoner i fokus, hvor det blev påpeget, at en telefon kun kan bruges i pauser. Desuden tager man et bad om morgenen inden man tager på arbejde. Samt at det er vigtigt, at forsøge at udvikle en god situationsfornemmelse: Hvornår gør og siger man hvad?

Læs vores nyhedsbrev ang. elevernes praktik her.

Daniel i Børnehuset

Terminer:

2018

2019
08. aug. – 18. dec. (19 uger)

03. jan. – 26. jun. (25 uger)

03. jan. – 03. apr. (13 uger)

04. apr. – 26. jun. (12 uger)

11. aug. – 21. dec. (19 uger)

”Jeg har lært hvordan man snakker med kunderne og at forstå dem bedre”

”Jeg har lært hvilke priser er de relevante for brugt tøj”

”Jeg lærte at trøste, når børnene græder, det var ligesom i min egen familie derhjemme”

”Jeg har lært meget af at hjælpe børnene med fx at skifte tøj, tage på tur med dem og spiller bold sammen med dem”

Negasi, Børnehuset Skoven i Bogense

”Jeg har lært at vaske tanke og tømme toiletbeholdere – jeg var virkelig hårdtarbejdende”.

Samuel, FKSSlamson

Pris:
Dobbeltværelse pr. person: 1.500 kr./uge | Tillæg for enkeltværelse: 300 kr./uge | Studietur (obligatorisk): 4.500 kr. | Materialer: 1.000 kr.
(Priserne dækker undervisning, kost og logi)