Almen linje2018-07-23T11:12:14+00:00

Almen Linje på Nordfyns Højskole

På Nordfyns Højskole stiller vi krav til dig samtidig med, at vi betragter dig med respekt. Vi tror på, at du skal vælge med hjertet.

Almen linje er for unge mennesker i mellem 18 – 25 år, som ikke er kommet i gang med en ungdomsuddannelse eller ønsker at blive afklaret og få den rigtige vejledning. Andre finder ud af, at de skal en anden vej – måske STU eller EGU.

Linjens mål er at afklare unge mennesker på et personligt plan:

  • Hvad er du god til?
  • Hvordan bliver du bedst muligt forberedt til at klare en ungdomsuddannelse?
  • Hvordan bliver du moden nok til at tage ansvar, f.eks. få en naturlig og fast døgnrytme bygget op?

Der arbejdes med projektarbejde, hvor eleverne selv vælger emne og indhold. Der er også tilbud om virksomhedspraktik, kompetence afklaring og brobygnings ift. EUD.

Der tilbydes coaching og uddannelses vejledning, der spiller en stor rolle i udslusningen. Vi er også opmærksomme på, at mange elever kræver et efterværn i overgangen mellem højskole og en videre uddannelse.

Du er i fokus

Det er dig og dine klassekammerater på Almen Linjen, der er i fokus.
Vores mål er, at I sammen bliver bedre til at tage ansvar for jeres eget liv.

På Almen Linjen på Nordfyns Højskole, forsøger vi at hjælpe dig med at træffe de valg, der er rigtige for dig.
For os er glæden ved livet det vigtigste, og vores mål er, at du finder frem til, hvad det er du brænder for.

Sammen finder vi ud af, hvad dit næste skridt i livet skal være, og hvad der skal til for, at du når dine mål.

Det kan være, du har svært ved at komme op om morgenen eller sidde stille i mere end 15 minutter af gangen. Måske er det en udfordring for dig at gøre en opgave færdig, fordi du nemt kommer til at kede dig, eller måske har du det ikke godt med at være sammen med mange mennesker.

Ligegyldigt hvilke udfordringer du måtte have, finder vi sammen ud af at styrke dine kompetencer og øge dine chancer for at komme i arbejde eller i gang med uddannelse.

Vi tror på det vi laver, og vi tror på dig!

Undervisningen på Almen

Undervisningen på Almen Linje foregår altid i mindre hold/grupper og er oftest projektorienteret. Underviserne og eleverne finder sammen ud af, hvad der er interesse for at arbejde med.

Undervisningen foregår på mange forskellige måder, og vi underviser både indendørs, udendørs, via virksomhedsbesøg og via deltagelse i relevante arrangementer. På højskolen har vi ikke eksamen, og det føles ikke som at gå i folkeskolen.

Vi tilbyder specialundervisning i dansk og matematik på folkeskoleniveau, hvis du har behov for det. Der er ca. 22 timers obligatorisk undervisning.

Fællesskabet er vigtigt

Fællesskabet på Nordfyns Højskole er vigtigt både på din linje og på højskolen som helhed. Ud over undervisning på linjen, er der fælles aktiviteter og valgfag med elever fra andre linjer. Valgfagene du kan vælge imellem er kreative fag, motionsfag, håndværksmæssige fag eller fag inden for outdoor-området. Om aftenen og i weekenden arrangeres der frivillige aktiviteter af lærere og elever som for eksempel filmaften, sangaften, smykkeværksted og fodboldkampe.

To gange om året er der studietur på ca. en uge. Turens indhold planlægges af lærerne i samråd med eleverne enten på linjen eller på tværs af linjerne.

Vejledning

På Almen linje får du din egen trivselslærer eller mentor, der støtter og vejleder dig igennem dit ophold på højskolen.
Der er også en coach til rådighed, som du kan snakke med, hvis du og din mentor/trivselslærer mener, det kan hjælpe dig.

Tilskudsmuligheder

Der er gode økonomiske tilskudsmuligheder for unge i alderen 17 ½ til 25 år, der ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse.
Læs mere om tilskudsmuligheder.

Pris:
Dobbeltværelse pr. person: 1.300 kr./uge | Tillæg for enkeltværelse: 300 kr./uge | Studietur (obligatorisk): 4.500 kr. | Materialer: 1.000 kr.
(Priserne dækker undervisning, kost og logi)

Terminer:

2018

2019
08. aug. – 18. dec. (19 uger)

03. jan. – 26. jun. (25 uger)

03. jan. – 03. apr. (13 uger)

04. apr. – 26. jun. (12 uger)

11. aug. – 21. dec. (19 uger)